Rationeel Emotieve Therapie 


"Niet de dingen schokken de mensen, maar de mening omtrent die dingen".

Epictetus, Griekse wijsgeer


Met andere woorden: niet de problemen zelf maken het ons moeilijk, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken.

 

Rationele Emotieve Therapie (RET) is een vorm van resultaatgerichte gedragstherapie waarin irrationele/belemmerende gedachten of ideeën over een situatie of gebeurtenis vervangen worden door rationele/functionele gedachten. Dit gebeurt aan de hand van het ABC model. 

Veel problemen en stress ontstaan doordat je aan een gebeurtenis (Activerende gebeurtenis) een bepaalde (negatieve) gedachte (Bril) koppelt.  Door deze negatieve gedachten worden je gedrag en gevoel (Consequentie) beïnvloed ten aanzien van deze gebeurtenis. 

 

Je gedachten heb je zelf in de hand, de situatie niet altijd. Maar je gedachten zijn van jou en die kun je dus zelf beïnvloeden. Dat kun je bereiken met de RET: het vervangen van oude, niet-constructieve gedachten door nieuwe effectieve gedachten. 

 

RET is goed te gebruiken als je tegen problemen en situaties aanloopt, waar je weinig invloed op hebt. Dit kan frustrerend zijn en spannings- of depressieve klachten veroorzaken. De technieken van RET kunnen je helpen om beter met die situatie om te leren gaan.