Werkwijze

Wat is counselling?

Counselling is een vorm van gesprekstherapie, waarvan de basis is gelegd in de humanistische psychologie. Belangrijke personen in deze stroming zijn onder andere Abraham Maslow (1908-1970 ) en Carl Rogers (1902-1987). Deze basis is verder uitgewerkt door de Amerikaanse therapeut en psycholoog Prof. Dr. Gerard Egan, die het drie-fasen model ontwikkelde.

 

Volgens de benadering van de Humanistische Psychologie is ieder mens uniek met zijn eigen persoonlijke kenmerken en talenten. Dat betekent ook dat ieder mens anders reageert op situaties. Vanuit die gedachte kunnen we dus stellen dat ieder counsellingproces uniek is.

 

In de VS en Groot-Brittanië is counselling een ingeburgerd begrip. In veel gezondheidscentra, scholen en bedrijven zijn counsellors te vinden waar men terecht kan voor emotionele (psycho-sociale) ondersteuning. 

Het is bedoeld voor mensen die gedurende een relatief korte tijd hulp en begeleiding nodig hebben. Door het voeren van gesprekken en door het stellen van gerichte vragen, probeert de counsellor samen met de cliënt tot de kern en de oorzaak van een probleem te komen. 

 

Het doel van counseling is het helpen van mensen bij:

  • het bieden van een luisterend oor zonder oordeel
  • het oplossen of hanteren van problemen
  • het vinden van antwoorden op vragen
  • het benutten van ongebruikte mogelijkheden
  • het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counselling is resultaatgericht en pragmatisch van aard. Het gaat er om dat jij als cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

 

Counselling is holistisch. Dat wil zeggen dat er niet alleen gekeken wordt naar je klachten en symptoombestrijding wordt toegepast, maar naar alle facetten van jouw leven. Hierdoor onstaat inzicht in je energiebalans en de oorzaak van je klachten of probleem. 

 

Hoe werkt het?

Counselling start altijd met een gratis en vrijblijvend (telefonisch) kennismakingsgesprek waarin we kijken of er een klik is en we in grote lijnen je hulpvraag bespreken.  

 

In de gesprekken die volgen begeleid ik je in het verhelderen van jouw probleem, situatie of functioneren en het ontwikkelen van nieuwe inzichten.

Door de ontstane veranderingen in gedachten, gevoelens, overtuigingen en gedrag krijg je weer grip op de situatie en je omgeving.  Hierdoor kan counselling een blijvend positief effect in je leven opleveren. 

 

Soms zijn een tot twee sessies al voldoende. Gemiddeld duurt counselling 3-10 sessies. Uiteraard is dit afhankelijk van de hulpvraag en problematiek.