Over stress

stress, stresscoaching, hulp bij stress, burnout, spanning, overspannen, coach Haarlem, stressklachten

Wat is stress eigenlijk en wat doet het met je?

Iedereen voelt zich weleens 'gestresst'. Het  betekent niets anders dan spanning of druk. Stress is niet per definitie ongezond. Je hebt een bepaalde mate van stress nodig om goed te kunnen functioneren.

 

Bij stress treden er een aantal lichamelijke reacties op, zoals het vrijkomen van de hormonen adrenaline en cortisol. Deze stofjes zorgen ervoor dat je alert wordt en klaar voor actie, ook wel het 'fight or flight' moment genoemd. Deze stress wordt gezonde stress genoemd en komt bijvoorbeeld voor in een spannende situatie zoals een sollicitatiegesprek, examen, reis, optreden of andere spannende gebeurtenis. Als de spannende situatie weer voorbij is komt het lichaam weer in balans en word je weer rustig.

 

Ongezonde stress

Anders is het als stressklachten aanhouden en je belemmeren in je dagelijks leven en functioneren. Zonder momenten van herstel blijft de hoeveelheid cortisol en adrenaline in het lichaam hoog. Bij aanhoudende stress neemt het cortisolniveau zelfs steeds verder toe: het wordt te hoog. Dit kan leiden tot allerlei klachten, zoals gevoelens van onrust, chaotisch gedrag, vergeetachtigheid en slaapproblemen. 

Draaglast versus draagkracht

Stress ontstaat vaak in een situatie waarin de draaglast (belasting) hoger is dan je draagkracht (belastbaarheid). De situatie of problemen groeien je boven het hoofd, je wordt gespannen, krijgt lichamelijke klachten en op langere termijn, kans op uitval door een burn-out of depressie.

 

Stressklachten ervaren de meeste mensen als vervelend. Maar ze hebben een belangrijke functie. Het zijn de eerste signalen dat je over je grenzen heen gaat en je jezelf op bepaalde vlakken voorbij loopt. 

 

Je lichaam protesteert. Het waarschuwt dat je zult moeten zorgen voor herstelmomenten om erger te voorkomen. Het is belangrijk om bij die signalen actie te ondernemen om de stress te beperken en je bewuster te worden van jezelf en je eigen reacties. Een stresscounsellor kan je hierbij ondersteuning en begeleiding bieden. 

 

Top 10 stressvolle life-events

  1. Overlijden van een dierbare
  2. Jeugdtrauma
  3. Echtscheiding
  4. Financiën
  5. Werk
  6. Slechte gezondheid
  7. Persoonlijke relaties
  8. Chronisch ziek kind
  9. Zwangerschap en onvruchtbaarheid
  10. Gevaar en angst