Tarieven

 

Vrijblijvende (telefonische) kennismaking 30 min.

 GRATIS

Intakegesprek en vervolgsessies (60 minuten) 

€  75,-  

Online sessie (videocall 60 minuten) 

€  75,-

EMDR (60 minuten) 

€  85,- 

EMDR (90 minuten) 

€ 125,-
Sessie vergoed door werkgever of uitkeringsinstantie € 125,-
Weekendtoeslag sessie zaterdag  €  10,-
   
Flow Counselling is vrijgesteld van BTW  

Betaling

De betaling van een sessie wordt aan het einde van iedere sessie contant, pin of betaalverzoek voldaan. Als dit gewenst is, dan kan na iedere betaling een betalingsbewijs of factuur worden nagestuurd. 

  

Annuleren

Annulering tot 24 uur voor aanvang van de sessie is kosteloos. Bij niet tijdige annulering wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

 

Geen doorverwijzing, geen wachtlijst

Je kunt bij Flow Counselling terecht zonder doorverwijzing van je huisarts. 

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal sessies varieert gewoonlijk tussen de drie en tien gesprekken van een uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

 

Vergoeding

Mogelijk kan je werkgever, uitkeringsinstantie (UWV/Gemeente), Persoonsgebonden Budget of de Belastingdienst de kosten (deels) vergoeden.

 

Bedrijven

Counselling kan preventief werken bij stress en een dreigende burnout. Daarom is het voor bedrijven interessant om een counsellor in te huren. Tarieven op aanvraag.