Tarieven per 1 januari 2021

 

Vrijblijvend kennismakingsgesprek (telefonisch)

 gratis

Coaching 1:1 

€ 60,- 

Online coaching (videocall)  

€ 60,- 
(Online) coaching zaterdag € 75,-

Coaching vergoed door werkgever 

€ 85,-
   
* Flow Counselling is vrijgesteld van BTW  

Betaling

De betaling van een sessie wordt aan het einde van iedere sessie contant of per pin voldaan. Als dit gewenst is, dan kan na iedere betaling een betalingsbewijs of factuur worden nagestuurd. 

  

Op locatie

Counselling bij jou thuis? Dat is geen probleem, ik kom naar je toe! Hiervoor reken ik een toeslag van €5 per sessie. Buiten de regio Haarlem reken ik daarnaast een kilometervergoeding. 

 

Geen doorverwijzing, geen wachtlijst

Je kunt bij Flow Counselling terecht zonder doorverwijzing van je huisarts. 

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal sessies varieert gewoonlijk tussen de drie en tien gesprekken van een uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

 

Vergoeding

Mogelijk kan je werkgever, uitkeringsinstantie (UWV/Gemeente), Persoonsgebonden Budget of de Belastingdienst de kosten (deels) vergoeden.

 

Bedrijven

Counselling kan preventief werken bij stress en een dreigende burnout. Daarom is het voor bedrijven interessant om een counsellor in te huren. Tarieven op aanvraag.  

 

Annuleren bij verhindering

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie te worden afgezegd of verzet. Mocht de sessie binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet, of mocht de cliënt zonder bericht niet verschijnen op de gemaakte afspraak, dan zal Flow Counselling de sessie volledig in rekening brengen. Flow Counselling houdt hierbij rekening met overmacht en bijzondere omstandigheden.