Tarieven

 

Kennismaking (voor de intake of telefonisch)   GRATIS

Counselling face to face particulier 1 uur 

€ 50,-

Counselling vergoed door organisatie of werkgever

€ 75,-

E-counselling via Skype 

€ 50,-

E-Counselling via mail 

€ 25,- 
   

*  bedragen zijn inclusief 21% BTW 

 

Betaling 

De betaling van een sessie wordt aan het einde van iedere sessie contant of per pin voldaan. Als dit gewenst is, dan kan na iedere betaling een betalingsbewijs of factuur worden nagestuurd. 

Bij Skypegesprekken dienst het bedrag vooraf overgemaakt te worden. 

 

Op locatie 

Counselling bij jou thuis? Dat is geen probleem, ik kom naar je toe! Hiervoor reken ik een toeslag van €5 per sessie. Buiten de regio Haarlem reken ik daarnaast een kilometervergoeding. 

 

Je kunt bij Flow Counselling terecht zonder doorverwijzing van je huisarts.

 

De duur en kosten van het counsellingtraject zijn sterk afhankelijk van de hulpvraag. Het aantal sessies varieert gewoonlijk tussen de drie en tien gesprekken van een uur. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol.

 

Vergoeding

Mogelijk kan je werkgever, uitkeringsinstantie (UWV/Gemeente), Persoonsgebonden Budget of de Belastingdienst de kosten (deels) vergoeden.

 

Bedrijven

Counselling kan preventief werken bij stress en een dreigende burnout. Daarom is het voor bedrijven interessant om een counsellor in te huren. Tarieven op aanvraag.  

 

Verhindering

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de sessie te worden afgezegd of verzet. Mocht de sessie binnen 24 uur voor aanvang worden afgezegd of verzet, of mocht de cliënt zonder bericht niet verschijnen op de gemaakte afspraak, dan zal Flow Counselling de sessie volledig in rekening brengen. Flow Counselling houdt hierbij rekening met overmacht en bijzondere omstandigheden.